Adgangskontrol


Ved adgangskontrolanlæg forstås et anlæg, som har til formål at kontrollere adgangen til og/eller fra et fysisk afgrænset område. Eksempler på adgangskontrolanlæg, kan være: – Enkeltstående enhed indeholdende energiforsyning (batteri) samt lås til montering direkte på en dør – Bom med tilhørende kontrol i forbindelse med udkørsel fra parkeringsplads eller garageanlæg – Et anlæg indeholdende mange kortlæsere, elektromekaniske låseanordninger eventuelt tilsluttet lokalt datanet og med tilslutning af pc-anlæg for programmering samt til løbende registrering af hændelser. Vejledningen beskriver de forhold, som bør tages i betragtning ved projektering og installation af adgangskontrolanlæg, herunder krav til systemdele.
Kvikkertens Alarm & Låseservice samt Skomageri

Asylgade 1, 8660 Skanderborg

tlf. 86511111 - mail@kvikkerten.dk